Regler är till för att följas

Utom när man kör Ockelbo 600, det kan åtminstone den senaste helgens aktiviteter vittna om, då man försökte att bryta mot en av våra allra mest grundläggande naturlag, nämligen den gällande tyngd, fart och ytspänning!

Jag kan berätta att försöket med att transportera en Ockelbo 600 för egen maskin på en sträcka av 250 meter öppet vatten slutade i (djup) tragedi för fordonet. Enligt en säker källa (som för övrigt vill vara anonym) tog spektaklet slut redan efter 4,3 meter, och fordonet i fråga tog avsevärd fysisk som psykisk skada av denna fruktansvärda behandling.

Om mina uppgifter stämmer fanns det vid tillfället ett respektabelt antal individer närvarande, som stog och hånskrattade samtidigt som de både filmade och pekade finger under tiden detta utspelade sig.

Intelligensen hos alla inblandade har ifrågasatts starkt av regeringen, och i kölvattnet av detta våldsdåd har man bildat en speciell läkarkår med inriktning på särskilt svåra fall av sinnesförvirring. I framtiden kan vi tryggt förvissa oss om att vid en upprepning av liknande aktivitet kommer samtliga inblandade att omhändertas.

Medlemmarna i den fruktade klubben Barockaas, hörs enligt rykten kalla dessa män och kvinnor för ”farbrören vä vitrocka” och ”kärringa utan tröjärma, och det är med skräckblandad förtjusning man verkar göra allt som står i deras makt för att provocera och testa gränserna.

Dock klarade sig det av övervåld och förnedring utsatta översnöfordonet utan bestående men, och jag kan idag meddela att den numera avnjuter en vilsam period på ett trivsamt behandlingshem tillsammans med många släktingar och vänner.

Top