In the beginning 1800-kallt

En liten historielektion.

Året var 2000:n, Enron var ännu stark, och Clinton var fortfarande president i USA.

En gammal skoter av märket Ockelbo uppenbarade sig på en gård i byn Bålforsen.

Bålforsens första Ockelbo.

Ägaren var en ung före detta Vilhelminabo vid namn Startsnöre. Han hade utan att veta det skaffat sig en skoter som kom att förändra världen i Bålforsen. Troligtvis hade han tänkt sälja den och göra sig en hacka på (som han säkert då tyckte) denna gamla skruttiga klenod, men det han inte visste var att även en annan byinnevånare, som vi senare kommer att känna under pseudonymen Pastorn också hade på gång en gammal Ockelbo.

Pastorn fick genom sin svärfar tag i en gammal 68:as Ockelbo 600 med mittdrift utan växellåda ganska billigt, och genom Pastorns mångåriga erfarenhet som bl a. skoterordonans i det militära (då med Ockelbo 8000) och därigenom känslomässiga anknytningar till märket Ockelbo så blev naturligtvis en och annan utmaning på sin plats mot Startsnöre.

Under samma period passade Bålforsbon vid namn Olle på att skaffa sig en Ockelbo 6000, anledning okänd, Ockelbo hade fortfarande inte hunnit sätta sin stämpel på det minsta sätt hos byborna i Bålforsen (annat än i Pastorns huvud) så varför Olle valde att skaffa sig en Ockelbo kan jag endast härinra till själva skoterns utförande och överlägsenhet.

Verkligheten är helt enkelt sådan att när Pastorn (som inte hade råd att skaffa sig ngn annan skoter) ville ut på äventyr med sin Ockelbo sexhundra, så hängde även Olle med på sin betydligt nyare Ockelbo sextusen. (Olle hade även han en sparsam ekonomi)

Startsnöre å sin sida körde ”lite” nyare skotrar, säkert mest i den villfarelsen att det imponerade på brudarna (vilket aldrig fungerade, och fortfarande inte gör.)

Nu ska vi dock förtydliga (året är 2000) det faktum att Startsnöre fortfarande inte förstått kvaliteten och komforten som Ockelbo har att erbjuda, även fast han har en sprillans ”NY” Ockelbo 300 som bara står och gläfser och vill iväg på gården.

En vacker dag (slutet av februari år 2000) valde han att följa med på en liten äventyrlig skotertur med sin Ockelbo 300 tillsammans med min Ockelbo sexhundra och Olles modernare sextusen.

Olle hade stora problem att framföra de bestialiska hästkrafter hans skoter hade att erbjuda, och Startsnöre var ännu ovan vid de graciösa rörelser man måste utföra för att kontrollerat kunna framföra en lätt Ockelbo på rätt sätt.

Själv var Pastorn under denna tid ganska säker på sin sak (genom sin erfarenhet med militärens Ockelbo 8000) och var under denna period ohotad Ockelboförare i djupsnö.
Startsnöre var en riktig ”probee” i sammanhanget och likaså Olle.

En tidig bild av: Pastorn, Startsnöre och Olle. Även den under senare år starka profilen ”Fjöl å” kan redan här skönjas längst till vänster i bild.

Hursomhelst ”in the beginning” var det Pastorn, Startsnöre och den man vi numera kallar Olle som kommer att bli fröet till den mytomspunna klubben Barockaas. (både ”Fjöl Å” och ”Nasa” kommer senare under åren att framträda minst lika tydligt som dessa tidigare nämnda UrBarockaas, för att då inte nämna alla kvinntimmer i byn som kom att bli Barockaas egentliga grundpelare.)

Senare kommer både Startsnöre och Olle att sätta sin personliga prägel på sin Ockelbo-körning genom att bli minst lika bra och i många hänseenden bättre än Pastorn i att framföra dessa unika gamla hederliga svenska klenoder som kallas Ockelbo.

Efter en tid, svårt att säga exakt när så tänkte Pastorn att vi skulle kunna bilda en klubb, som var inriktad på Gamla Ockelboskotrar, men samtidigt inväva alla andra byainnevånare på något sätt så att de känner sig delaktiga, därigenom föddes idén om ett allaktivitetssällskap.

Detta är början på vad som numera kallas klubben Barockaas.

Det som sen följer är numera ganska känt, i byn Bålforsen sker det formligen en Ockelboexplosion av sällan skådat slag.
Gamla som unga, män, kvinnor och till och med hundar och katter sveps alla med i den stora Ockelbovåg som flödar genom byn. Klubben Barockaas utvecklas till att bli en gemensam nämnare för alla byainnevånare från Bålforsen. Det orangea temat, som man numera lätt kan förknippa med en Bålforsbo står att finna på varje gård, i varje garderob, i utryck och miner hos samtliga bybor.

Top