Bålforsens Kraftverksbygge

Byggnadsarbeten

Bergssprängning

380.000 kubikm

Form

110.000 kvadratm

Armering

3.200 ton

Betong

80.000 kubikm

Data med två maskinaggregat

Fallhöjd

31 m

Utbyggnadsvattenföring

270 kubikm/sek

Effekt

70.000 kilowatt

Årsproduktion

500 milj.kilowatt

Total kostnad inkl.reglering

80 milj.kronor

Byggnadsentreprenad

40 milj.kronor

Plats finns för ett tredje aggregat

Tidsplan

Byggnadsarbetena startade

okt. 1954

Första bergsalvan

nov. 1954

Hängbro över älven klar

Jun. 1955

Kabelkran färdigmonterad

aug. 1955

Bostäder , kontor , marka , verkstäder , förråd klara

aug. 1955

Första dammonoliten göts

sept. 1955

Maskinsalen , tilloppstuber , sugrör helt utsprängda

sept. 1956

Tak över maskinsalen klart

sept. 1956

Maskinsalstraverserna färdigmonterade

dec. 1956

Tilloppstuberna monterade

mars.1957

Avlastningsplan och kontrollavdelning färdigbyggda

juli. 1957

Stagring och spiralskåp för aggregat 1 färdigmonterade

juli. 1957

Maskinsalsbjälklag för aggregat 1 klart

dec. 1957

Turbinaxel aggregat 1 uppriktad

mars.1958

Dammbyggnad och luckor klara

apr. 1958

Första aggregatet levererar kraft

juni. 1958

Andra aggregatet levererar kraft

okt. 1958

Bålforsen Armbraking Racing Ockelbo Allaktivitetssällskap