(Finns på sid 6)

Middag: Stora Hotellet, Lycksele, Hans Erik Hammarberg

Sång: Harry Dahlgren, Stockholm

Musik: Kriströms orkester, Umeå
   Gustaf Kriström
   Gottfrid Söderberg
   Franzi Richardt

Dekor: Heeds Reklam, Härnösand, fru Heed

Foto: Ekholtz Fotoateljè, Umeå, Bertil Ekholtz

Tryck: Arvid Berggrens Tryckeri, Lycksele

Bålforsen Armbraking Racing Ockelbo Allaktivitetssällskap