Deltagare

Deltagare byggfesten i maskinsalen 8 februari 1958

Efternamn

Förnamn

Yrke

Svensson

Allan

ing

Svensson

Evert

montör

Söderkvist

Alfred

montör

Söderlund

Karl Sandevald

grovarb

Södermark

Holger Andrèas

träarb

Tärnkvist

Ture

Kassör

Valdemarsson

Stig Börje

grovarb

Varg

Karl Svante

rörmontör

Vesterlind

Tage Joel

grovarb

Vesterlund

Per Henrik

chaufför

Vesterlund

Christer

hantl

Westin

Gunne

tekniker

Vestlund

Alfred

verkmästare

Vikman

Gustaf Verner

träarb

Viklund

Tage Emanuel

elektriker

Viklund

Bertil

Viklund

Erik Birger

Vikström

Sigurd Alexand

Williamsson

Gunnar

Åsell

Karl Gunnar

Åslin

Göte Valdemar

Åström

Sigfrid Harald

Ärnström

trädgårdsarb

Öberg

Karl Teodor

betongarb

Öberg

Johan Torgny

betongarb

Öberg

Per Harald

betongarb

Öberg

Klas Hildebrand

betongarb

Öberg

David

kontorist

Öhman

Arnold

grovarb

Öhman

Knut Göte

verkstadsarb

Öström

Rickard

byggm

Bålforsen Armbraking Racing Ockelbo Allaktivitetssällskap