Byggefesten

Bålforsens kraftverksbygge

AB SKÅNSKA CEMENTGJUTERIET, SCG

Huvudleverantörer av elektrisk och mekanisk utrustning

ALLMÄNNA SVENSKA ELEKTRISKA AKTIEBILAGET, ASEA

KARLSTADS MEKANISKA WERKSTAD, KMW

LANDSVERKS MEKANISKA VERKSTAD

Huvudkonsulter

VATTENBYGGNADSBYRÅN, VBB

INGENJÖRSFIRMAN BERGMAN & CO, AB

Bålforsen Armbraking Racing Ockelbo Allaktivitetssällskap