Prolog

1953 påbörjades bygget av byn och vägar. Skånska cement (idag Skanska) var huvudentreprenör för allt byggande.

I dag 2008 finns endast 7 hus kvar i byn  plus det som vi kallar Bodegan och  2 garagelängor, förutom "kronotorpet"vid E 12 Bygget av kraftverksdammen påbörjades 1954 och något tidigare byggdes dom 7 bostadshus som finns kvar i dag samt många andra byggnader som nu är rivna eller flyttade.1958 i april månad var dammen och dammluckorna  färdigbyggda.  Tidigare i februari månad samma år hade man haft"taklagsfest" i maskinsalen som inte var färdigställd.
Men i oktober detta år var 2 aggregat installerade.Plats finns för ett tredje aggregat som kanske skall sättas in under närmsta tid.

Först bodde "skåningarna" i alla hus i byn tills kraftverket var färdigbyggt. I dom hus som finns kvar i dag bodde i slutet på 1950-talet och fram till i mitten på 1990-talet maskinister som hade jour , kontorist och lokal chef.
Det fanns en vaktmästare samt dom boendes ungdomar som skötte gräsklippningen  under sommaren för byn och kraftverket och på vintern skötte kraftverkets personal snöskottning även i byn.
Sedan 1995 sköts snöskottningen av entreprenör för kraftverket och byns husägare hyr också en entreprenör för snöskottning av vägen och kring garagen.

Fram till 1995 var hyran billig för dom som bodde här samt strömmen var gratis fram till i början på 1970-talet då det blev förmånsbeskattat.Husen värmdes från början upp med ved och sedan på 1970-talet blev det oljeeldning.Oljan var billig på den tiden.
När oljepriset höjdes kraftigt konverterades alla hus om till direktverkande el. Tvättstugan ( i dag Bodegan) nyttjades av alla i byn samt av Båkabs personal. Egen vattenförsörjning finns från ett borrhål i marken i huset där Bodegan är.
Redan 1975 började kraftverket delvis fjärrstyras från Sundsvall(PFK=provisorisk fjärrkontroll)1964,1965 styrde Bålforsen kraftverken i Hällforsen och Betsele i många år. 1975 upphörde skiftgången. Från 1988 fjärrstyrs allt från Sundsvall.
1995 blev byn avstyckad från kraftverkets marker och en samfällighet bildades,då klipptes alla band med kraftverket av och i dag finns det ingen boende i byn som har jobb där. Under byggtiden på 1950-talet var detta Lyckseles största arbetsplats med drygt 400 anställda vilket inte är många nog för att nämnas i kommunens utgåva Lycksälie.

Egen kommentar : Vi bor i dag ca 30 personer i byn vuxna och barn.
2006 kostade vi  på en ny anläggning för vattenförsörjningen och uppvärmning till Bodegan(Jordvärme) utan att få bidrag från kommunen. Kostnad ca 150.000kr.

Bålforsen Armbraking Racing Ockelbo Allaktivitetssällskap