En som var med!

Folke Danielsson, född 19xx, kom från xxx för att jobba vid Bålforsens kraftverk mellan åren 1959 - 19xx.

 
På den tiden fick man jobb via rekommendationer och nedan visas det brev som kom att föranleda anställningen.
 
Bålforsen Armbraking Racing Ockelbo Allaktivitetssällskap