SPYGALLA

Tidningen "spyGalla" kommer ut ett antal gånger per år, och är byn Bålforsens och Barockaas naturliga säkerhetsventil, där vi skriver av oss, berättar historier, driver med oss själva och varandra, publicerar viktiga händelser i Barockaas och även har en köp/sälj sida. De flesta brukar bidra med minst en artickel,  läsningen som sådan brukar vara väldigt underhållande för samtliga byainnevånare/medlemmar.

På grund av ibland något känsligt innehåll publicerar vi på denna sida endast väl valda articklar som inte riskerar att väcka anstöt hos gemene man.

Prenumerant på SpyGalla blir du automatiskt om du lyckas bli medlem i klubben.

 

Här kan du läsa en del väl valda articklar som tidigare publicerats i våran alldeles egna nyhetstidning.

Bålforsen Armbraking Racing Ockelbo Allaktivitetssällskap