Galleri

Saker som blivit dokumenterade.

T ex när vi hjälptes åt att dra bredband till byn.