Sadelidresa Fakta

Sekunderna före start våren 2006.

Veteranskotertävlingar i all ära, det är naturligtvis roligt att tävla tillsammans med andra människor med intresse hos gamla översnöfordon. Men den stora inspirationsfaktorn hos oss i Barockaas är att med dessa gamla ärofulla klenoder vi kallar Ockelbo, lyckas framföra dom genom oerhört svåra terränger och att testa/pressa deras snöegenskaper till det yttersta. Trots allt så har de normalt en begränsad framkomlighet i djupsnö, vilket förtydligas av deras utformning, motorer, och innovativa (från tiden) lösningar som man forskade fram i dåtidens Ockelbolaboratorier.

Den tiden (vi pratar 60-tal tidigt -70) utformades skotermodellerna efter maximal förmåga att dra hem timmer, för Samer och andra naturmänniskor att förflytta sig från punkt A till B med viss last.

Dessa ärofulla gamla skoterklenoder kan, genom rätt typ av framförande komma att chockera även nutidens främsta skoterförare i lössnö. Detta kräver dock mångårig träning, förmåga att snabbt läsa terrängen och blixtsnabbt kunna reagera i svåra situationer, med kroppen som främsta verktyg.

Under denna skoterfordonens barndom förlitade man sig mera på aktivt krängande, lutande och slitande av förarna, än egentlig styrning/och eller komfort. Med detta sagt kan vi dock inte undvika att förtydliga de bra egenskaper som man lyckats implementera i  Ockelbos översnöfordon.

Lätthet, låg bränsleförbrukning, enkla repareabla lösningar under färd så långt som najjtråden nu räcker, smidighet genom deras avsaknad av bred framvagn, tunneln lika bred som mattan vilket omöjliggör att bli ”hängande” i lössnö. mm,mm. De sämre egenskaperna väljer vi att inte ta upp, då det finns risk att listan skulle bli oöverskådlig.

Nåja, åter till Sadelidresan. En gång per år genomför vi en äventyrlig väldigt krävande resa av både fordon och förare. Tidigt en morgon startar färden från Bodegan, för att efter åtskilliga svettiga timmar/dygn sluta upp mitt emellan Sorsele och Storuman, i byn Sadeliden. Sadeliden är en by mitt inne i djupaste norrland, nio mil från Bodegan (fågelvägen) och har tidigare genom åren inhyst ett välbevistat skotercafè, som dock numera är stängt. Byn som består av tre beboeliga hus varav endast två ännu bebodda av urbefolkningen, och då lämnar det tredje (största) huset tomt.

Den äventyrslystna gruppen närmar sig slutet av färden.
Foto av huset, taget dagen efter framkomst precis innan tillbakafärden med bil och släp.

 Huset besitter femstjärnig standard, med två kök, åtskilliga sovrum och samlingsrum. Den gamla skivspelaren brukar kunna gå varm, spelandes Carl Jularbos samlade verk. Rena rama hotellet faktiskt. 

Uttorkade och hårt medfarna resenärer.

I Sadeliden tar man emot oss med ett glatt ansikte och öppna armar när vi, utmattade från strapattserna kommer fram med våra slitna själar och kvarlevorna av våra fordon.

Själva resan genomsyras per definition av åtskilliga krävande och äventyrliga händelser, som varje gång lämnar ett oförglömligt avtryck hos deltagarna.

Startsnöre gör skäl för sitt namn.

 

 Ett färskt exempel är när vi halvägs genom fjolårsresan försökte köra genom en ganska tät, risig liten backe.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sträckan var gott och väl ca 150 meter men tog oss ändå drygt 2 timmar att forcera. Väl framme på andra sidan såg vi alla ut som små ång-gejsrar man kan finna på Island. 

Såriga och mörbultade kunde vi kallt konstatera att om vi bara kört en liten sväng på 78 meter till höger så hade vi HELT kunna undvika denna djävulens rishål. En Barockaasmedlem (den fysiskt starkaste av oss, och således framförare av den största och tyngsta dubbelbandaren) utryckte allt in enda mening ”om det varit EN meter till så hade jag dödd”

Naturligtvis har vi vissa regler som måste följas varje år, de kan variera något/år men ett par saker ändras aldrig. Fordonet SKALL vara en Ockelbo. Man får under INGA omständigheter ha med sig någon som helst form av gps eller andra typer av nymodigheter.

På morgonen väljs det ut EN orienterare som får ta hela ansvaret under färden, och detta med gammaldags karta/kompass.

 

 

 

 

 

 

 ”We dont leave anyone behind”.  Alla former av skogsbilvägar, kraftledningar och dylikt som skulle kunna underlätta färden är totalt bannlysta, känsliga skogsmarker och planteringar likaså. Respekt och känslighet skall alltid visas mot markerna.

 

 

                                        2007 års orienterare i mycket djup koncentration.

 

Bombdetektorer skall alltid ingå i var och ens utrustning, med tanke på alla blindgångare som kan ligga och drälla vid försvarets gamla bombfält, beläget efter drygt halva vägen.

Som tur är flygets övningsbombfält numera nedlagt, dock icke helt säkert, tänk om det ligger någon apterad blindgångare och bara väntar på att någon olycklig själ ska köra skoter över den.

  Alla ska vara beredda att kanske bli tvugna övernatta i skogen (nödproviant, nödlösningan redo och varmt vatten mm).

 

Här till höger ser vi en deltagare i djup meditation vid resans början. Dessutom drog han det kortaste strået och blev således utsedd till 2006:s års-guide. Tankarna snurrar runt i huvudet ”vad är det egentligen jag gett mig in i?”  ”Är det försent att sjukskriva sig?”

 

Ännu har vi (otroligt nog) inte tvingats lämna kvar någon i skogen, utan vi har alltid lyckats med bedriften att samtliga på ett eller annat sätt ta oss fram till Sadeliden. Väl i Sadeliden brukar det finnas utfodring med påföljande dryck. Känslan man får när man slutligen ser Sadeliden genom det halvt medvetslösa töcknet och de utmattade dimmridåerna som trycker ner ögonlocken under sluttampen av färden, går helt enkelt inte att beskriva.                                                                                                                                                                                              

 

Sadelidresan är det årliga ”Mandomsprovet” för alla Barockaasmedlemmar, och även inkörsporten för eventuella nya medlemmar.

Top