Kunn ingen jävel skjuts hem mig

Mitt livs bästa inköp. En sexhundra bara lätt attackerad av ytrost. (lägg märke till de beundrande blickarna)