Tävlingsförarna -08

Säsongen 2008/2009 förväntas bli ett sagolikt äventyr hos alla Barockaasmedlemmar. Var och en av tävlingsförarna har sina alldeles egna hemliga projekt, som vi ännu inte känner oss redo att delge allmänheten, utan med ett hårt grepp håller inom Barockaas järnring.